УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"

Укупно приказа странице

четвртак, 01. септембар 2016.

Manastir Svetog Zosima Tumanskog .Објављено је 31.08.2016.
Свети Зосим Тумански је био један од монаха синаита из друге половине XIV века који су у Србију дошли за време Кнеза Лазара.

Велики молитвеник и духовник. По предању овај Синаит је живео сам у каменој пећини код данашњег манастира Туман. Подизање овог манастира, посвећеног Светом архистратигу Михаилу, везано је за име Милоша Обилића, који је у време кнеза Лазара управљао Браничевском облашћу. По предању, Милош је приликом лова нехотице устрелио пустињака Зосима. Тако тешко рањеног Милош га је понео у свој двор у месту Двориште да му се укаже помоћ. Старац Зосим, осећајући свој крај рече Милошу: „Ту мани и остави ме да ту умрем." На место где старац издахну Милош га сахрани и над гробом подиже цркву, односно манастир који се и данас зове Туман.

Мошти преподобног Зосима налазе се у цркви манастира Туман и откривене су 8. августа 1936. године.
...............................................................................................
Почтенный Зосим Tumanska был одним из монахов Sinaites со второй половины ХIV века, который приехал в Сербию во время Князя Лазаря.

Большая молитва и духовное руководство. По традиции, этот Синаита жил один в каменной пещере в настоящее время монастырь Туманя. Поднятие этот монастырь, посвященный Святому Архангелу Михаилу, связанный с именем Милош Обилич, который был во время князя Лазаря удалось Браничево-область. По традиции, Милош был случайно застрелен во время охоты отшельника Зосимы. Так тяжело ранен Милош взять его в свой дом во дворе, что он получает помощь. Зосим старик, чувствуя, что его конец Милош сказал: "Там мани и оставить меня здесь, чтобы умереть". На месте, где старик испустил дух Милош похоронить его над могилой и поднимает церковь и монастырь, который до сих пор называют Туманя.

Мощи Зосимы prepodobnogo находятся в церкви и монастырь Tuman были найдены 8 августа 1936 года.
.................................................................................................
Σεβάσμια Zosim Tumanska ήταν ένας από τους μοναχούς Σιναϊτών από το δεύτερο μισό του δέκατου τέταρτου αιώνα, ο οποίος ήρθε στη Σερβία κατά τη διάρκεια της Knez Lazar.

Μεγάλη προσευχή και πνευματική κατεύθυνση. Σύμφωνα με την παράδοση, αυτή η Sinait ζούσε μόνος του σε μια πέτρινη σπηλιά σήμερα μοναστήρι Tuman. Αυξάνοντας αυτό το μοναστήρι, αφιερωμένο στον Άγιο Αρχάγγελο Μιχαήλ, που συνδέεται με το όνομα της Μήλου Obilic, ο οποίος ήταν κατά τον χρόνο του Πρίγκιπα Lazar κατάφερε Μπρανίτσεβο περιοχής. Σύμφωνα με την παράδοση, η Μήλος λάθος πυροβολήθηκε ενώ το κυνήγι ερημίτη Ζωσιμά. Τόσο άσχημα πληγωμένος Miloš τον πάρει στο σπίτι του στο ναυπηγείο που παίρνει τη βοήθεια. Zosim γέρος, αίσθημα τέλος του Μήλου, δήλωσε: «Υπάρχουν Μάνη και αφήστε μου εδώ να πεθάνω." Στον τόπο όπου ο γέρος έδωσε το φάντασμα Miloš τον θάψουν πάνω από τον τάφο και αυξάνει την εκκλησία και το μοναστήρι, το οποίο εξακολουθεί να ονομάζεται Tuman.

Τα λείψανα του Ζωσιμά prepodobnogo είναι στην εκκλησία και το μοναστήρι Tuman βρέθηκαν στις 8, Αυγούστου, 1936.
...........................................................................
Հարգարժան Zosim Tumanska մեկն էր վանականների Sinaites են երկրորդ կեսին տասնչորսերորդ դարում, ով եկել էր Սերբիայի ժամանակ Knez Ղազար:

Մեծ աղոթքը եւ հոգեւոր ուղղություն. Ավանդույթի համաձայն, այդ Sinait ապրում էր մենակ մի քարի քարայրում ներկայումս վանական tuman: Բարձրացում այս վանքը, որը նվիրված է Սուրբ Հրեշտակապետ Michael, կապված անունով Միլոշ Obilic որոնք այդ ժամանակ արքայազն Ղազար կառավարվող Braničevo-տարածքը. Ըստ ավանդության, Միլոշ պատահաբար կրակել, իսկ որսը ճգնավոր Zosima: Այնպես որ, լրջորեն վիրավորվել Միլոշ տանել նրան իր տան բակում, որը նա ստանում է օգնություն: Zosim ամյա տղամարդը, զգալով իր ավարտին Միլոշ ասել է. «Կա mani եւ հեռանալ ինձ այստեղ է մահանալ:« Այս վայրում, որտեղ ծերունին հոգին աւանդեց Միլոշ թաղել նրան ավելի գերեզմանի եւ բարձրացնում է եկեղեցին եւ վանքը, որը դեռ կոչվում է tuman:

Մասունքները Zosima prepodobnogo են եկեղեցում, իսկ վանքը tuman հայտնաբերվել են օգոստոսի 8-ին 1936.

Нема коментара:

Постави коментар